Skip to main content
Ekologické zemědělství

Sázíme keře, stromy a budujeme tůně

By 15. 8. 202018 ledna, 2021No Comments

Na jaře 2020 jsme začali náš ranč zvelebovat různou zelení a vodními prvky. Protože nechceme mít kolem našeho domova poušť, ale pestrou a zdravou krajinu, snažíme se ekologicky hospodařit a chovat se k přírodě tak, jak nejlépe dovedeme. Vysazujeme převážně listnaté stromy a keře, takových druhů, které jsou u nás v našem okolí domovskou dřevinou. Vytváříme drobné vodní nádrže pro zachycení vody v krajině a zároveň vytváříme zvířatům přirozená napajedla.

Článek od Martina