Skip to main content
Život na ranči

První zelená střecha na ranči

By 21. 7. 202124 září, 2021No Comments

První živá střecha na našem ranči! O co jde?

Jedná se o střechu pokrytou půdou a rostlinami. která se osvědčila jako přírodní ekologická klimatizace, tepelná izolace a především pastva pro oko. 

Zeleň, která je na našem ranči zastavěna stavbami, vracíme aspoň částečně přírodě zpátky v podobě zelených ploch. Do budoucna máme v plánu tento projekt rozšířit také objekty, které budou mít stěny pokryté živými fasádami, včetně kořenové čistírny odpadních vod, a částečně také zelenými střechami.

Jak se taková živá střecha dělá?

V první fázi je třeba postavit masivní dřevěnou konstrukci, v našem případě se jedná o příkrmiště, která vydrží tíhu celé zelené střechy, i v zimním sněhovém období. Konstrukce musí být řádně vyztužená. V našem případě jsme střechu pobili dřevěnými prkny a po obvodu jsme ji doplnili dřevěnými trámky, abychom získali vyvýšené okraje.

V druhé fázi jsme střechu pokryli voděodolnou fólií, na kterou jsme následně umístili černou nopovou fólii. Dbali jsme na zakrytí všech mezer a netěsností, které by mohly představovat pro živou střechu problém. Jediný otvor je v nejnižším bodu střechy, ten slouží jako odvod pro přebytek vody.

Ve třetí fázi jsme střechu doplnili štěrkovým pásem, který je umístěn ve spodní části střechy, jehož funkcí je odvod a filtrace vody. Následovala pokládka nasákavé izolační vaty.

Ve čtvrté fázi jsme střechu pokryli zahradním substrátem ve vrstvě asi 3 cm-5cm a poté do něj zasázeli rostliny. Jako rostliny jsme použili například různé druhy rozchodníků, trav a například také levanduli. Pokud jde o druhy rostlin, některé druhy jsou pro živé plochy vhodné a jiné méně vhodné. My jsme zvolili takové rostliny, které jsou spíše nenáročné a nevyžadují tolik péče.